Μαθήματα Basic 2D
(Basic2D Full)

Mastering Basic 2D (Πλήρες Πακέτο)

Περιλαμβάνει την πλήρη σειρά κεφαλαίων εκπαίδευσης στο AutoCAD για σχεδίαση σε δύο διαστάσεις.

Εισαγωγή AutoCAD 2D
Δημιουργία και Διαχείριση Αντικειμένων 1 
Δημιουργία και Διαχείριση Αντικειμένων 2 
Δημιουργία και Διαχείριση Αντικειμένων 3 
Δημιουργία και Διαχείριση Αντικειμένων 4 
Εκτύπωση σχεδίων / Διαχείριση αρχείων