Μαθήματα Advanced 2D
(Advanced 2D Full)

Mastering Advanced 2D - Πλήρες Πακέτο

Στο σεμινάριο αυτό περιγράφονται όλα τα παρακάτω κεφάλαια:

Εισαγωγή AutoCAD Advanced 2D          
Δημιουργία και Διαχείριση Αντικειμένων          
Εξωτερικές Αναφορές          
Ειδικά Θέματα          
Εκτυπώσεις          
Οργάνωση Σχεδίων          
Προσαρμογή του AutoCAD