Μαθήματα Landscape
(Mastering Landscape Full)

Mastering Landscape - Πλήρες Πακέτο

Περιλαμβάνει την πλήρη σειρά κεφαλαίων εκπαίδευσης στο AutoCAD Civil 3D:


Εισαγωγή
Περιβάλλον Εργασίας 
Διαχείριση Σημείων (Points)
Διαχείριση Επιφανειών (Surfaces)